När du surfar på internet lämnar varje besökt plats information i datornscacheminne. Du kan behöva tömma cacheminnet när det är på väg att bli fullt, eller om det nyligen skett förändringar med funktionerna på vår hemsida. Oavsett vad så är det bra att tömma cacheminnet regelbundet.

Nedan hittar du instruktioner för hur du ska göra.

Så här rensar du cacheminnet – Windows

Internet Explorer

 • Klicka på kugghjulet längst upp till höger (Alt+X).
 • Välj Säkerhet och Ta bort webbhistorik.
 • En ny ruta öppnas, och det som ska vara markerat är: Spara information om favoritwebbplatser, Temporära internetfiler och webbplatsfiler, Cookies och webbplatsdata, Historik, Nedladdningshistorik.
 • Klicka på Ta bort.
 • Stäng ner webbläsaren och starta upp den igen.

Mozilla Firefox

 • Klicka på de tre vertikala strecken längst till höger på menyraden.
 • Välj Historik och Rensa ut tidigare historik.
 • Välj All historik som tidsintervall att ta bort. Det som ska vara markerat är: Besökta sidor och filhämtningshistorik, Formulär- och sökhistorik, Kakor, Cache.
 • Klicka på Ta bort.
 • Stäng ner webbläsaren och starta upp den igen.

Google Chrome

 • Klicka på de tre vertikala strecken längst till höger på menyraden.
 • Välj Historik och Ta bort webbinformation.
 • Välj Ta bort följande objekt från tidens början. Det som ska vara markerat är: Webbhistorik, Hämtningshistorik, Cookies och andra webbplats- och plugin-data, Cachade bilder och filer.
 • Klicka på Rensa webbinformation
 • Stäng ner webbläsaren och starta upp den igen.

Microsoft Edge

 • Klicka på de tre prickarna längst upp till höger.
 • Klicka på Inställningar.
 • Klicka på Välj vad du vill radera under Radera webbdata.
 • Det som ska vara markerat är Webbhistorik, Cookies, Sparad webbplatsdata och Cachade bilder och filer.
 • Klicka på Radera.
 • Stäng ner webbläsaren och starta upp den igen, alternativt uppdatera sidan.

Så här rensar du cacheminnet – Mac

Safari

 • Klicka på Safari uppe till vänster, bredvid äpplet.
 • Välj Inställningar.
 • Välj Integritetsskydd.
 • Ta bort webbplatsdata, Ta bort nu.
 • Avsluta Safari och öppna upp igen.

Mozilla Firefox

 • Klicka på de tre vertikala strecken längst till höger på menyraden.
 • Välj Historik och Rensa ut tidigare historik.
 • Välj All historik som tidsintervall att ta bort. Det som ska vara markerat är: Besökta sidor och filhämtningshistorik, Formulär- och sökhistorik, Kakor, Cache.
 • Avsluta Firefox och starta upp den igen.

Google Chrome

 • Klicka på de tre vertikala strecken längst till höger på menyraden.
 • Välj Historik och Ta bort webbinformation.
 • Välj Ta bort följande objekt från tidens början. Det som ska vara markerat är: Webbhistorik, Hämtningshistorik, Cookies och andra webbplats- och plugin-data, Cachade bilder och filer.
 • Klicka på Rensa webbinformation.
 • Avsluta Chrome och öppna upp igen.